Boxstallen

De paarden die in de boxen staan komen zoveel mogelijk buiten. In de zomer staan ze op het weiland, in de winter in een groep in de grote paddocks.

Stal met paddock
De Aarderhoeve heeft paardenstallen met per stal een paddock. Je paard kan hierin zelf bepalen of hij binnen of buiten staat. Deze stallen zijn zeer geschikt voor oudere paarden die bij hun stal ruimte nodig hebben. Of paarden die om wat voor reden niet op het land mogen zoals bij revalidatie of dieet. Ze hebben dan toch een uitloopje maar kunnen niet gaan rennen. In de paddock kan hij contact maken met het paard dat naast hem staat. Wij zijn er van overtuigd dat het belangrijk is voor een paard om andere paarden te zien en er sociaal contact mee te hebben. Er zijn ook boxen beschikbaar zonder paddock.

Voer
De paarden in de boxen krijgen ’s ochtends voordat ze naar buiten gaan hooi of kuil en krachtvoer. Op de paddock krijgen ze hooi. Als ze in stal gezet worden krijgen ze weer een ruime portie hooi en krachtvoer. ’s Avonds wordt er gecontroleerd of de paarden nog ruwvoer tot hun beschikking hebben en zo nodig wordt er bijgevoerd.
Elk paard heeft een andere behoefte aan krachtvoer. Wij zijn van mening dat dit afgestemd moet zijn op de hoeveelheid werk dat een paard verricht en zijn type karakter. Als eigenaar kent u uw paard het beste. Uw paard krijgt daarom geen standaardbrok maar u bepaalt zelf wat hij krijgt. Het krachtvoer zit niet in de prijs inbegrepen. Het krachtvoer zet u zelf klaar in bakjes zodat het door ons tijdens de voerbeurten gegeven kan worden.

Prijzen
Prijs van een stal met paddock is 375 euro per maand per paard. Dit is inclusief dat de stal elke dag uitgemest wordt en opgestrooid. Als je zelf uitmest is het 325 euro per maand.

De prijs voor een stal zonder paddock is 335 euro per maand. Als je de box door ons laat uitmesten, is de prijs 385 euro per maand.