Boxstallen

De paarden die in de boxen staan komen zoveel mogelijk buiten. In de zomer staan ze op het weiland, in de winter in een groep in de grote paddocks.

Er zijn twee soorten stallen. Stallen met een kleine paddock aan de stal en stallen zonder uitloop.

Stal met paddock
De Aarderhoeve heeft een zestal paardenstallen met per stal een paddock. Je paard kan hierin zelf bepalen of hij binnen of buiten staat. Deze stallen zijn zeer geschikt voor oudere paarden die bij hun stal ruimte nodig hebben. Of paarden die om wat voor reden niet op het land mogen zoals bij revalidatie of dieet. Ze hebben dan toch een uitloopje maar kunnen niet gaan rennen. In de paddock kan hij contact maken met het paard dat naast hem staat. Wij zijn er van overtuigd dat het belangrijk is voor een paard om andere paarden te zien en er sociaal contact mee te hebben.
De stal heeft een grootte van 3.7 x 3.2 meter en de paddock heeft een grootte van 3.7 x 8.5 meter.

Stal zonder uitloop
Er is een twaalftal gewone boxstallen beschikbaar, zonder uitloop. Deze stallen zijn 3.1 x 3.0 meter.

Weidegang
De paarden komen in de zomertijd buiten op de weide. In de wintertijd komen de paarden op een grote paddock buiten.
De paarden staan samen in groepen van maximaal 7 paarden.

Uitmesten
Het uitmesten van de stal kan op verzoek door ons gedaan worden.

Voer
De paarden in de boxen krijgen ’s ochtends voordat ze naar buiten gaan hooi of kuil en krachtvoer. Op de paddock krijgen ze hooi. Als ze in stal gezet worden krijgen ze weer een ruime portie hooi en krachtvoer. ’s Avonds wordt er gecontroleerd of de paarden nog ruwvoer tot hun beschikking hebben en zo nodig wordt er bijgevoerd.
Elk paard heeft een andere behoefte aan krachtvoer. Wij zijn van mening dat dit afgestemd moet zijn op de hoeveelheid werk dat een paard verricht en zijn type karakter. Als eigenaar kent u uw paard het beste. Uw paard krijgt daarom geen standaardbrok maar u bepaalt zelf wat hij krijgt. Het krachtvoer zit niet in de prijs inbegrepen. Het krachtvoer zet u zelf klaar in bakjes zodat het door ons tijdens de voerbeurten gegeven kan worden.

Prijzen
Kijk voor de actuele prijzen op de prijslijst.

Beschikbaarheid
Een boxstal (zonder paddock) is vrijwel altijd wel beschikbaar voor een (sociaal) paard. Heb je interesse om je paard bij ons te stallen, neem contact op met Roos.
Een stal met paddock is momenteel niet beschikbaar.